Tietosuojaseloste

Päivitetty 04. tammikuuta 2020

Rekisteriasioita hoitava vastuuhenkilö

Yrityksen logo

TP-Metal Logo

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi TP-Metal Oy
Osoite Kuormakuja 4, 03100 Nummela
Y-tunnus 2551983-7
Puhelinnumero 0400 274 354
Sähköposti torniainen@tp-metal.fi

Rekisteriasioita hoitava vastuuhenkilö

Yritys TP-Metal Oy
Nimi Juha-Pekka Torniainen
Osoite Kuormakuja 4, 03100 Nummela
Puhelinnumero 044 7609019
Sähköposti torniainen@tp-metal.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

 • Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
 • Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute- tai yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
 • Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.
 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.
 • Mahdollisen verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Y-tunnus
 • Markkinointiluvat ja -kiellot
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Ammatti
 • Koulutus
 • Asuinmaa
 • Kansalaisuus
 • Kieli

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään:
 • Asiakkaalta itseltään.
 • Suomen Asiakastieto Oy:ltä.
 • Väestörekisterikeskuksesta.
 • Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esimerkiksi kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

 • Palvelussa käytetään evästeitä.
 • Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
 • Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
 • Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.
 • Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.
 • Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
 • Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Henkilötietojen säilyttäminen

 • Säilytämme asiakkaiden henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.
 • Asiakastietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen.
 • Saatamme säilyttää asiakkaan henkilötietoja, vaikka asiakkaan sopimussuhde meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syytä tehdä niin.

Henkilötietojen suojaus

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
 • Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu, tiloissa on kulunvalvonta.
 • Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla.
 • Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin.
 • Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin.
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
 • Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen torniainen@tp-metal.fi.
 • Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.
 • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.
 • Asiakkaalla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.
 • Henkilö voi pyytää meitä poistamaan henkilötiedot järjestelmistämme. Suoritamme henkilön pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoja. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopiojärjestelmistä mme eikä muista vastaavista järjestelmistämme.
 • Asiakas voi pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää verkkosivujamme sekä palveluitamme.
 • Asiakas voi myös pyytää rajoituksia henkilötietojen käsittelyyn, mikäli tietoja käsitellään muihin käyttötarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää verkkosivujamme.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.
Vieritä ylös